KOOPERATİFİN ARSASINI SATARAK KOOPERATİFİN FESİH VE TASFİYESİNE KARAR VERİLİP PARALARIN TAMAMININ ORTAKLARA DAĞITILMASI HALİNDE VERGİSEL DURUM AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

KOOPERATİFİN ARSASINI SATARAK KOOPERATİFİN FESİH VE TASFİYESİNE KARAR VERİLİP PARALARIN TAMAMININ ORTAKLARA DAĞITILMASI HALİNDE VERGİSEL DURUM AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

 

Söz konusu paranın  vergisel yönünün bir bölümü kooperatifi, bir bölümü de kâr dağıtımı alan ortakları ilgilendirdiğinden, kooperatif ve ortaklar yönünden vergileme aşağıdaki gibi olacaktır.

 

A-KOOPERATİF YÖNÜNDEN:

 

1-Kurumlar vergisi:

Arsa satışından elde edilen kazanç (kâr) kurumlar vergisine tabi olduğundan önce bu kârdan kooperatif tarafından kurumlar  vergisi ödenecektir. Halihazırda kurumlar vergisi oranı % 20’dir.

 

2-Kurum stopaj vergisi:

Kooperatifin dağıttığı kâr menkul sermaye iradı (şirketlerin kâr dağıtımı) sayıldığından şahıslara dağıtılacak kârdan kooperatifçe  vergi kesintisi yapıldıktan sonra ödeme yapılacaktır. Halihazırda kesinti oranı dağıtılan kârın %10’u olup, şirket olan ortaklara dağıtılan kâr iştirak kazancı istisnasından yararlanıldığı nedeniyle stopaja tabi değildir.

 

Gerek kurumlar vergisi, gerekse kurum  stopajı dağıtılan kârla ilgili olup, ortakların  bugüne kadar kooperatife yapmış oldukları ödemelerin geri iadesi herhangi bir vergiye tabi değil. Zira bu ödemeler işyeri edinmek amacı ile avans olarak kooperatife yapıldığından avansın geri iadesidir.

 

B-KOOPERATİF ORTAĞI YÖNÜNDEN:

Dağıtılan kâr gelir vergisi mevzuatı yönünden şirketlerin  kâr dağıtımı sayıldığından, kâr dağıtılan ortak gelir vergisi beyannamesine bu kârın ½’sini  dahil ederek  kooperatifçe kaynaktan kesilen verginin  tamamını bu vergiden mahsup edecektir.

 

Yukarıda da belirtildiği üzere; ortağın  ödeyeceği vergi, elde ettiği kârla ilgili olup, kooperatif tarafından iade edilen  o güne kadar yaptığı ödemelerin herhangi bir vergisel yönü bulunmamaktadır.

 

Özetle; kooperatifin  arsası satılır ve satıştan elde edilen kâr ile  kooperatif üyelerinin  o güne kadar  yapmış olduğu ödemelerin geri iadesine karar alınarak kooperatifin fesih ve tasfiyesine karar verildiği taktirde  kooperatif kurumlar vergisi ve kurum stopajı, ortak da  elde ettiği kazancın yarısı üzerinden vergiye tabi tutulacaktır.

 

Kooperatifin  satmış olduğu arsalar iki yıldan fazla bir süredir kooperatifin aktifinde bulunduğundan, katma değer vergisine tabi değildir.

Detaylı bilgi ve genel kurul süreci için info@ozmconsultancy.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir