Mimar ve Mühendislere Tecrübe Şartı Getirildi

Yapı Türü Gereken Tecrübe Gereken Proje Boyutları
Mimari Proje Müellifliği: <br>- Resmi binalar <br>- İbadet yerleri <br>- Eğitim, sağlık tesisleri <br>- Kültürel binalar <br>- Eğlence yapıları <br>- Konaklama amaçlı binalar <br>- Alışveriş merkezleri <br>- Ulaştırma istasyonları <br>- İş hanı, büro, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar <br>- Merkezi iş alanları <br>- Kamuda veya üniversitelerin mimarlık bölümlerinde ya da meslek odasına kayıtlı serbest mimar olarak <br>en az 5 yıl mesleki tecrübesi bulunan mimarlar tarafından üstlenilebilir. <br>Üniversitelerin mimarlık ana bilim dalında tezli lisansüstü öğrenim görmüş olan mimarlar için bu fıkrada belirtilen asgari hizmet süresi ile proje yapımına dair kriterlerin yarısının sağlanması yeterlidir. En az 5 yıl mesleki tecrübe Toplamda en az 10.000 m2, en az 4 farklı yapının projelendirilme sürecinde aktif olarak bulunmak ve bu durumlarını gerekli belgelerle tevsik etmek
Statik Proje Müellifliği: <br>- Zemin kat hariç 5 ila 7 kat arasındaki binalar Kamuda veya üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde ya da meslek odasına kayıtlı serbest mühendis olarak en az 3 yıl mesleki tecrübesi bulunan inşaat mühendisleri tarafından üstlenilebilir. Toplamda en az 10.000 m2, en az 4 farklı yapının projelendirilme sürecinde aktif olarak bulunmak ve bu durumlarını gerekli belgelerle tevsik etmek
Statik Proje Müellifliği: <br>- Zemin kat hariç 8 ila 15 kat arasındaki binalar En az 5 yıl mesleki tecrübe, en az biri (b) bendine göre hazırlanmış olup yapı ruhsatı alınmış toplamda en az 15 bin m2, en az 6 farklı yapının projelendirilme sürecinde aktif olarak bulunmak ve bu durumlarını gerekli belgelerle tevsik etmek Toplamda en az 15.000 m2, en az 6 farklı yapının projelendirilme sürecinde aktif olarak bulunmak ve bu durumlarını gerekli belgelerle tevsik et

Regenerate response

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir