10 Soruda Ek Vergi- Deprem Vergisi-Özet Tablo

10 Soruda Ek Vergi- Deprem Vergisi-Özet Tablo

SORU CEVAP
1- Ek verginin mükellefleri kimlerdir? Kurumlar vergisi mükellefleri (gelir vergisi mükellefleri değil)
2- Ek vergi nasıl hesaplanacak? %10 oranında indirim ve istisna tutarları üzerinden; %5 oranında iştirak kazancı istisnası üzerinden
3- Hangi istisna ve indirimler üzerinden ek vergi hesaplanmayacak? Detaylı liste metinde verilmiştir
4- Emisyon primi istisnası ek vergiye tabi olacak? %10 oranında ek vergiye tabi, fakat genel tebliğde değişiklik ihtimali var
5- İştirak kazanç istisnası ek vergiye tabi olacak? %5 oranında ek vergiye tabi, mükerrer vergileme ihtimali var
6- Ek vergi hangi dönemin beyannamesi ile beyan edilecek ve ne zaman ödenecek? 2022 Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile; ilk taksit ödeme süresi içinde, ikinci taksit dördüncü ayda
7- Özel hesap dönemi mükellefleri için beyan ve ödeme süreçleri nasıl işleyecek? 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilen beyannamelerde; ilk taksit ödeme süresi içinde, ikinci taksit dördüncü ayda
8- Deprem bölgesinde yer alan mükellefler kapsam dahilinde mi? Bölgede bulunan mükellefler muaf, merkezi bölge dışında olanlar kapsamda
9- 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde zarar çıkması veya geçmiş yıl zararının mahsubu nedeniyle matrah oluşmaması durumunda yine de ek vergi ödenmesi gerekecek mi? Evet, ek vergi dönem kazancı ile ilişkilendirilmeden ödenecek
10- Ek vergi kapsamında ödenecek vergi gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek mi? Hayır, ek vergi ödemesi gider ve indirim olarak dikkate alınamaz ve herhangi bir vergiden de mahsup edilemez

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir