Kira İlişkisinden Kaynaklı Uyuşmazlıklar ve Arabuluculuk

Kira İlişkisinden Kaynaklı Uyuşmazlıklar ve Arabuluculuk

I. Giriş TBMM Genel Kurulunda kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bazı uyuşmazlıklar için arabuluculuk sürecini zorunlu kılmaktadır. Bu makalede, kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklar ve arabuluculuk süreci ele alınacaktır.

II. Arabuluculuk Süreci A. Arabuluculuk Faaliyeti ve Tutanaklar B. Milletlerarası Sulh Anlaşma Belgeleri C. İcra Edilebilirlik Şerhi

III. Taşınmazın Devrine İlişkin Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk A. Arabuluculuğa Elverişli Uyuşmazlıklar B. Tapu Siciline Şerh Verilmesi C. Anlaşma Belgesi ve İcra Edilebilirlik Şerhi

IV. Arabulucunun Bilgilendirme Yükümlülüğü A. Asıl Tarafın Bilgilendirilmesi B. Şeffaflığın Sağlanması

V. Bazı Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Kapsamına Alınması A. Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar B. Taşınmazların Paylaştırılması ve Ortaklığın Giderilmesi C. Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar D. Komşu Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

VI. Tazminat Komisyonuna Müracaat İmkanı A. Tazminat Komisyonunun Kurulması B. Komisyonun Çalışma Usulü ve Kararları

VII. İşçi ve İşveren Alacağı ve Tazminatı Talepleri A. İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları B. Arabulucuya Başvurulması Dava Şartı

VIII. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki İşlemleri A. İşlemin Gerçekleştirilmesi B. Ödeme Yapılması

Sonuç olarak, yeni yasal düzenlemelerle arabuluculuk süreci, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar gibi bazı davalarda zorunlu hale gelmiştir. Bu sayede, tarafların süreç hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak ve daha hızlı, etkili çözümler elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir