Birikimli Hayat Sigortası Gelir Vergisi Beyannamenizde İndirim Konusu Yapılır mı?

Birikimli Hayat Sigortası Gelir Vergisi Beyannamenizde İndirim Konusu Yapılır mı?

Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla aşağıdaki maddeleri inceleyelim:

  1. Hayat Sigortası Primleri: Mükellef, eşi ve küçük çocukları adına ödenen hayat sigortası primlerinin %50’si indirim olarak dikkate alınır. İşverenler tarafından ücretlilere ödenen bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı payları ve 63’üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında yapılan prim ödemeleri de bu hesaplamada göz önünde bulundurulur.
  2. Şahıs Sigorta Primleri: Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri de indirim olarak kabul edilir. Ancak, sigortanın Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla geçerlidir.
  3. Eşler ve Çocuklar için Ayrı Beyanname Durumu: Eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bu kişilere ait sigorta primleri kendi gelirlerinden indirilir.

Bu indirimler, belirtilen şartlara uygun olarak beyan edilen gelir üzerinden yapılabilecek indirimleri açıklamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir