Ücretliler Nasıl Vergi İadesi Alabilirler?

Ücretliler Nasıl Vergi İadesi Alabilirler?

Ülkemizde ödenen vergilerin iadesinin alınamayacağı yönünde genel bir kanı bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda vergi iadesi talep edilebilir. Bu durumlar şunlardır :

  1. Nakden vergi iadesi
  2. Mahsuben vergi iadesi
  3. Stopaj usulüyle bordro üzerinde kesilen vergilerin iade durumları

Vergi iadesi talebinde bulunmak için öncelikle bağlı bulunulan vergi dairesine başvuru yapılmalıdır. İade talepleri, inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilebilir . Mahsuben iade işleminde, bağlı olunan vergi dairesine olan borçlar tercih edilebileceği gibi başka vergi dairelerine olan borçlar da mahsup edilebilir.

Ücretlilerin Vergi İadesi Alabilmesi İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

Ücretlilerin vergi iadesi alabilmesi için, öncelikle belirtilen şartları taşımaları ve uygun başvuruları yapmaları gerekmektedir. Başvuru süreci ve vergi iadesi alabilme şartları hakkında daha detaylı bilgi için bağlı bulunulan mali müşavirlik firmaları ile iletişime geçilmelidir.

Beyanname vermesi gereken ücretliler, Türkiye’deki gelir vergisi mevzuatına göre belirlenir. Aşağıda beyanname vermekle yükümlü olan ücretli çalışanların hangi durumlarda beyanname vereceği açıklanmıştır:

  1. Birden fazla işverenden ücret alarak çalışanlar: Eğer aynı takvim yılı içerisinde birden fazla işverenden ücret alıyorsanız, beyanname vermeniz gerekmektedir.
  2. Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesine göre belirlenen ücret gelir vergisi tarifesinde yer alan dilimlerin üst sınırını aşan ücret geliri elde edenler: Eğer yıllık ücret geliriniz, belirtilen üst sınırı aşıyorsa, beyanname vermek zorundasınız.
  3. Tevkifat yoluyla kesinti yapılmayan ücretler: İşvereniniz tarafından ücretinizden gelir vergisi kesintisi yapılmamışsa veya yapılan kesinti eksikse, beyanname vermeniz gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir