Ek Vergi ile İlgili 10 Soru-10 Cevap

Soru: BEYAN ZAMANI nedir?

Cevap: 2022 Kurumlar Vergisi ile birlikte beyan edilir.

Soru: MATRAH nedir?

Cevap: Kurum kazancından yapılan indirim ve istisna tutarları, indirimli kurumlar vergisi matrahıdır.

Soru: ORAN nedir?

Cevap: Dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin (yani kar olmasa bile) %10 oranında. Yurt dışından elde edilen en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisnalarda ise %5.

Soru: ÖDEME ZAMANI nedir?

Cevap: 1. Taksit, 2022 yılı kurumlar Vergisi ödeme süresi içinde; 2. Taksit, takip eden 4. ayda.

Soru: Bu vergi gider ve indirim olarak kullanılabilir mi?

Cevap: Ödenen bu vergi gider ve indirim olarak kullanılamaz.

Soru: Hiçbir vergiden mahsup edilebilir mi? Cevap: Hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir.

Soru: KİMLER MUAF?

Cevap: Mikro ve küçük işletmelerin (Kobi) teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları üzerinden bu vergi hesaplanmayacaktır. Ayrıca, 06/02/2023 tarihi itibarıyla belirtilen illerde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır.

Soru: İSTİSNALAR nelerdir?

Cevap: Türkiye’de kurulu fonlar ve yatırım ortaklıklarının kazançları, Risturn İstisnası, Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlar, kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlar ve yabancı paraların ve altın hesaplarının Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlar istisna kapsamındadır.

Soru: İNDİRİMLER nelerdir?

Cevap: Sponsorluk harcamaları, bağış ve yardımlar, eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar, kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan bağışlar, Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan bağışlar, VUK 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı, korumalı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir