2022 Matrah Artırımı Özet Tablo

No Kategori Detaylar
1 2022 Matrah Artırımı – 2022 gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının en az %25 artırılması
– İstisnai durumlar hariç (iş bırakma, devir vb.)
2 Geçici Madde Şartları – 2022 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması
– Asgari matrah tutarlarına dikkat edilmesi
3 Asgari Matrah Tutarları – 2021 takvim yılı matrahının %122,93 oranında artırılması
– 2022 üçüncü geçici vergilendirme dönemi matrahının %40 oranında artırılması
– Yüksek olan tutardan az olmamak kaydıyla
4 Örnek Hesaplama – Bilanço esasına göre defter tutan tüccar için
– 2022 yılı matrah ve geçici vergi matrahı dikkate alınarak
– Asgari matrah tutarı bulunması
5 Asgari Artırım Tutarları – İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar: 105.000 TL
– Bilanço esasına göre defter tutanlar ve serbest meslek erbabı: 200.000 TL
– Kurumlar vergisi mükellefleri: 500.000 TL
6 Diğer Gelir Unsurları için Asgari Tutarlar – Ücret, eurobond faiz ve alım satım kazancı, kira, kâr payı vb.
– Kanunun 5. maddesine göre belirlenmesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir