Varlık Barışı Özet Tablo

onu Açıklama
Uygulama Adı Varlık Barışı
Uygulama Amacı Yurt içinde veya yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların milli ekonomiye kazandırılması ve kanuni defter kayıtlarına alınması
Yararlanabilecekler Gerçek ve tüzel kişiler
Başvuru Tarihi 31 Mart 2023
Vergi Oranları Yurt dışındaki varlıkların bildirimi için %3 (peşin ödenir)</li><li>Yurt içindeki varlıkların beyanı için %3 (tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir
Vergi İadesi Bildirilen varlıkların en az bir yıl süreyle Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda tutulması halinde, ödenen vergi %0’a indirilir ve ilgili vergi dairesine başvuru yapıldığında iade edilir.
Harç ve Değer Artış Vergisi Taşınmazların işletmeye devrine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden harç alınmayacak ve değer artış kazancı hesaplanmayacak.
Vergi İncelemesi ve Tarhiyatı Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir