Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Neler Değişiyor?

1. Yeşil OSB tanımı Yeni bir OSB türü olan “Yeşil OSB” tanımı getirildi.
2. Yeşil OSB sertifikası Yeşil OSB’ler, çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan belirlenen kriterleri sağlayarak TSE tarafından sertifikalandırılacak.
3. Ortak kullanım alanı ve hizmet/destek alanı oranları OSB’lerde ortak kullanım alanı oranı yüzde 5’ten az, hizmet/destek alanı oranı yüzde 15’ten fazla olamayacak.
4. OSB yer seçimi OSB yer seçimi işlemi yapılmadan önce imar planları ve jeolojik/jeoteknik etütler dikkate alınacak.
5. Taahhüdü yerine getirmeyen parsel malikleri Taahhüdü yerine getirmeyen parsel maliklerinin taşınmazları kamulaştırılacak.
6. OSB kuruluşuna katılım OSB’lerde kuruluşa belediyeler, sanayi ve ticaret odaları, mesleki kuruluşlar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygun görüşüne istinaden katılım sağlanabilecek.
7. Proje kredilendirilmesi Yeşil OSB projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek.
8. Arsa satışları Arsa satışları, şeffaf bir yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek.
9. Parsel tahsisleri Parsel tahsisleri de şeffaf bir şekilde yapılacak.
10. Üstyapı inşası OSB tüzel kişiliği, sanayi veya hizmet destek alanında bulunan parsellerde üstyapı inşa edebilecek ve üstyapılı parselleri kiralayabilecek veya satabilecek.
11. Bedelsiz/kısmen bedelli parsel tahsisi Bedelsiz ve kısmen bedelli parsel tahsisi uygulaması yürürlükten kaldırılacak.
12. Atıl parsellerin kamulaştırılması OSB içindeki atıl parsellerin 1 yıllık süre sonunda yatırım yapılmaması halinde kamulaştırılması sağlanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir