Kooperatiflerde Kıdem Tazminatı Karşılığı Konusu

Karşılık ayrılma konusu

 Mali Müşavir Evren Özmen

VUK’nun 288.maddesinde karşılık “Hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilemiyen ve teşebbüs için bir borç mahiyetini arz eden belli bazı zararları karşılamak maksadiyle hesaben ayrılan meblağlara karşılık denir.” şeklinde hüküm altına alınmış olup, karşılıklar mukayyet (kayıtlı) değerleri ile pasifleştirilmek suretiyle değerlenir.

 

Karşılıkların muhasebe yönü ise, muhasebenin ihtiyatlılık kavramı gereği karşılık ayrılmaktadır.

 

Bu kapsamda kıdem tazminatlarının gelecekte kooperatifin karşısına gider olarak çıkacağı gözönünde tutularak hesaplanıp mali tablolarda gösterilmesi  kooperatifin mali durumu hakkında daha doğru yorumlanması açısından fayda sağlamaktadır.

 

Kıdem tazminatının hesabı İş Kanununda belirtildiğinden hesabın buna göre yapılması gerekir. Kural olarak uygulamada karşılık dönem sonu ayrılmaktadır.

 

Mali tabloların vergi yönünden katkısının yanında işletmelerin mali yapısı hakkında bilgilenmeye katkı sağlamaktadır.

 

Muhasebe kaydı; ilgili gider hesaplarına borç, 472-Kıdem tazminatı karşılığı alacak yazılır. Bir yıl içerisinde ödenecekse 372 hesaba alacak yazılır.

 

İlgili yılda ayrılan karşılık beyannamede KKG olarak ilave edilmektedir.

 

Kıdem tazminatı fonunun bütçenin fasıllar arası aktarma yetkisi kapsamında olup olmadığı hususu tartışmalara neden olduğundan bu konu bilinmeli ve bütçe dipnotunda açıklanmalıdır.

 

VUK’nun 323.maddesine göre ayrılan şüpheli alacak karşılığı ayrı değerlendirilmelidir.

 

Teminatlı alacaklar için ayrılacak karşılık teminatı aşan miktarla sınırlıdır.

Saygılarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir