Hangi Kooperatif Yönetici ve Denetçileri Kooperatifçilik Eğitimi Almak Zorundadır ?

Hangi Kooperatif Yönetici ve Denetçileri Kooperatifçilik Eğitimi Almak Zorundadır ?

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Kooperatifçilik eğitim yönetmeliğine göre aşağıdaki kooperatiflerde görev alacak Kooperatif Yönetici ve Denetçileri Kooperatifçilik Eğitimi Almak Zorundadır.

Üyeleri eğitim şartına tabi kooperatifler

Aşağıdaki şartlardan birini sağlayan faal kooperatiflerin üyeleri eğitim şartına tabidir:

a) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,

b) İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,

c) Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,

ç) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,

d) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.

Ne Kadar Süre içinde Kooperatifçilik Eğitimi Almaları Gereklidir ?

Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde, kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları şarttır.

Kooperatifçilik Eğitiminin Süresi ve Şekli Nasıl Olacaktır ?

Kooperatifçilik eğitiminin süresi ve şekli

Kooperatifçilik eğitimi süresi Bakanlık tarafından belirlenir. Kooperatifçilik eğitimi, 30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konulardan olmak üzere en az 40 ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır. Eğitim süresinin en az 4/5’inin tamamlanması şarttır.

Kooperatifçilik eğitimi, yüz yüze yapılabileceği gibi uzaktan eğitim şeklinde de yapılabilir.

Kooperatifçilik Eğitim Belgesinin Süresi Kaç Yıldır ?

Belgenin geçerlilik süresi ve yenilenmesi

Kooperatifçilik eğitimi katılım belgesinin geçerlilik süresi 8 yıldır.

Bu sürenin sonunda kooperatiflerde üye olarak görev yapmak isteyenlerin 9 ay içerisinde Bakanlık tarafından belirlenecek konularda 10 saatten az olmamak üzere yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır. Yenileme eğitimi sonucunda alınan katılım belgelerinin süresi de 8 yıldır.

Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri bu eğitimi almak zorunda mıdır ?

Mevcut üyelerin durumu

Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte görev süresi devam eden üyelerde, yapılacak ilk seçimlere kadar kooperatifçilik eğitim şartı aranmaz. Kanunun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkralarında yer alan 9 aylık süre 31/12/2022 tarihine kadar seçilecek yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler için bu tarihten itibaren başlar.

Kimler Eğitimden Muaftır ?

Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar Bakanlıkça yürütülen Kooperatifçilik E-Sertifika Programını (KOOP-ES) tamamlayarak sertifika alanlar, kooperatifçilik eğitiminden bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 8 yıl süreyle muaftır. Bu sürenin sonunda sertifika alanların yenileme eğitimine katılımı zorunludur

Saygılarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir