Kooperatiflerin 2021 Yılı Resmi Defterleri Hakkında Bilgilendirme

İst    : 01/12/2020

Özü  : 2021 yılı resmi

                     defterlerin tasdiki hk

 

 

MUHASEBE BİRİM BAŞKANLIĞI’NA

 

Faaliyetine devam etmekte olan  kooperatifler, defterlerinin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (VUK.221/1) Aralık/2020 ayı sonuna kadar aşağıdaki  resmi defterlerinin açılış tasdiklerini notere tasdik ettirmek zorundadırlar.

 

Aksi halde, aşağıda notlar bölümünde yazılı cezai yaptırımlar söz konusudur.

 

Gerek Vergi Usul Kanununa göre ve gerek ise kooperatifler mevzuatına göre, kooperatiflerin  notere tasdik ettirecekleri resmi defter nev’i leri ve tasdik tarihleri ile ilgili  bilgiler aşağıdadır.

 

Defteri Nev-i Açılış Tasdik zamanı Kapanış tasdik zamanı
Yevmiye Defteri En geç 31.12.2020 En geç 30.06.2021
Kebir-i Kebir En geç 31.12.2020 Kapanışa Tabi değildir.(Kapatılmasını öneririz)
Envanter Defteri En geç 31.12.2020 Kapanışa Tabi değildir.(Kapatılmasını öneririz)
Yönetim Kurulu Karar Defteri En geç 31.12.2020 En geç  31.01.2021
Genel Kurul Karar Defteri Boş sayfası mevcut ise kullanılmaya devam edilecektir. Defterde kullanılacak sayfa kalmadığında kapanış yapılarak yeni defter tasdik ettirilir
Ortaklar Defteri Boş sayfası mevcut ise kullanılmaya devam edilecektir. Defterde kullanılacak sayfa kalmadığında kapanış yapılarak yeni defter tasdik ettirilir

 

Not:

1-E-defter kapsamında olanlar için noterden Yevmiye ve Defteri-i Kebir’in tasdiki zorunlu değildir. Diğer defterlerin  noterden tasdiki gerekmektedir.

E-defter beratlarının  ilgili olduğu ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) mali mühür ile onaylanması gerekmektedir.

 

 

2-2018 veya 2019 yılının  brüt satışları 5.000.000,00 TL’nin üzerinde olan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ve 2020 yılı içinde e-Fatura uygulamasına geçiş yapan mükellefler 2021  yılı başından itibaren e-deftere geçiş yapmak zorundadırlar.

 

Defterlerin zamanında notere tasdik ettirilmemesi ya da hiç tasdik ettirilmemiş olması durumunda aşağıdaki yaptırımlar söz konusudur.

 

1-Tasdik işleminin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmamış olması Vergi Usul Kanunu’nun 352/II-6. Maddesi çerçevesinde ikinci derece usulsüzlük cezasını gerektirmektedir.

 

2-Tasdik işleminin yaptırılmamış olması (yasal sürenin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonar tasdik ettirilen defterler de tasdik ettirilmemiş sayılmaktadır) Vergi Usul Kanunu’nun 352/I-8. Maddesi çerçevesinde birinci derece usulsüzlük cezasını, bu fiil aynı zamanda re’sen takdir nedeni de sayıldığından cezanın iki kat kesilmesini gerektirmektedir.

 

3-Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 34. Maddesi hükmü,  yüklenilen katma değer vergisinin indirimini, belgelerin yasal defterlere kaydedilmesi koşuluna bağlamıştır.

 

4-Türk Ticaret Kanunu’na göre kooperatifin lehine delil teşkil etmeyecektir.

 

5-1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 62.maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri hakkında  cezai yaptırıma neden olmaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Özmen Mali Müşavirlik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir