ANA FAALİYET KODU DEĞİŞİKLİK RAPORU

                                                                                                                        07.04.2020

ANA FAALİYET KODU DEĞİŞİKLİK RAPORU

Mükellef Unvanı                          :

Mükellef Vergi Numarası         :

Mükellef Adresi                           :

Bağlı Bulunan Vergi Dairesi   :

Mevcut Faaliyet Kodu               :

Talep Edilen Faaliyet Kodu     :

 

Her ne kadar şirketimiz vergi daireniz kayıtlarında ….faaliyet kodu ile kayıtlı olsa da brüt satış hasılatımızın tamamı ….faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

……faaliyetlerinden elde edilen brüt hasılat tutarı      :…….TRY

  2019 hesap dönemi

(TRY)

Hasılatın yüzdesi
“…” No.lu Kod Hasılatı    
“…” No.lu Kod Hasılatı    
“…” No.lu Kod Hasılatı    
Hasılat Toplamı    

Yukarıda verilen bilgilere istinaden ana faaliyet kodumuzun değiştirilmesini ve şirketimizin 518 Sayılı Vergi Usul Tebliği kapsamında mücbir sebep hali kapsamına alınan mükellefler arasına alınmamızı, ve belirtilen tebliğin 3.maddesinin 3.fıkrasına istinaden iş bu raporumuzu tarafınıza arz ediyoruz.

                        Firma Unvanı

Ek-1   : Ba/Bs Formları ( Faaliyet alanı ile ilgili alıcılar işaretlenmiş)

Ek-2   : Satış Faturaları ve Sözleşme iptalleri ile ilgili yazışmalar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir