Kooperatiflerde dosya düzeni nasıl kurulmalıdır ?

Kooperatiflerde dosya düzeni nasıl kurulmalıdır ?

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

 • Vergi Dosyası
  • Beyannameler
  • Gelir & Gider Faturaları v.b.
  • Banka ekstreleri
 • Sigorta Dosyası
 • Kuruluş Dosyası
  • Ana sözleşme
  • Vergi Dairesi Açılış
  • Kira sözleşmesi
  • Yönetim kurulundan denetim kurulunun aldığı taahhütname
 • Genel Kurul dosyası
  • Genel kurul tutanakları
  • Hazirun cetvelleri
  • Vekaletnameler
  • Genel kurulda alınan şerhler
  • Yıl bazında yönetim kurulu raporları
  • Yıl bazında denetim kurulu raporları
  • Yıl bazında bilançolar ve açık mizanlar
  • Yıl bazında gelir tabloları
  • Resmi defterler
 • Ortak Dosyaları
  • Gerçek kişi ortak var ise KVKK ya uygun aydınlatma ve açık rıza metinleri
  • Ortak talep dilekçesi
  • Yönetim Kurulu Kararının bir örneği
  • Ortak ile yazışma yapılmış ise o yazışmalar
  • Ortaklık senedinin bir örneği
  • Temsilci belgeleri
  • Ortak iletişim bilgilerinin bulunduğu form
  • Tüzel kişi ortak ise firmaya ilişkin belgeler
   • Ortak olması için yetkili kurulundan aldığı karar
   • Yetki belgesi
   • İmza sirküleri fotokopisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir