DOP PAYI % 45 E ÇIKARTILIYOR

Bu madde hükümlerine göre herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esastır. Ancak imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması halinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan değerin önceki değerinden az olmamak kaydı ile, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45 e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir