YAYINCILAR KİTAP İŞLETME KOOPERATİFİ NASIL KURULUR ?

KURULUŞ:

Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen, kişiler tarafından, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir S.S. ……… KOOPERATİFİ kurulmuştur.

 

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 2- Kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludur. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule bağlıdır.

 

UNVAN

Madde 3- Kooperatifin unvanı bir S.S. YAYINCILAR …..KOOPERATİFİ dir.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 4- Kooperatif merkezi İstanbul’dur.

Kooperatif gerekli gördüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.

Anasözleşmenin tamamı ve amaç ve faaliyet konuları ile kuruluş işlemleri için

info@ozmconsultancy.com

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir