Kooperatifin kiraya verilmeyen kendi hizmet binalarının daimi olarak emlak vergisinden muaf olduğu hk.

Kooperatifin kiraya verilmeyen kendi hizmet binalarının daimi olarak emlak vergisinden muaf olduğu hk.

Bilindiği üzere kooperatiflerin kiraya verilmemek şartı ile kendi hizmet binaları emlak vergisinden daimi olarak muaftır. Konu ile ilgili 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun “Daimi Muaflıklar” başlığını taşıyan 4/p maddesi aynen “Tarım kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip oldukları kendi hizmet binaları.” hükmünü içermektedir.

Kooperatifimizin kiraya verilmeyen yönetim binasının emlak vergisinden muafiyeti ile ilgili yukarıdaki hükmün göz önünde tutularak uygulama yapılması gerektiği hususunu rica ederim.

Kemal Özmen Danışman

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir