Organize Sanayi Bölgelerine Açılacak Davalar Hangi Mahkemede Görülür ?

Evren ÖZMEN

01.07.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5.1 maddesi uyarınca ticari davalara bakma görevi Asliye Ticaret Mahkemesine aittir.

Ticari davalar mutlak ve nispi ticari davalar olarak ikiye ayrılmaktadır.

Nispi ticari davalar TTK nın 4.1 maddesinin ilk cümlesinde tarif edilen davalardır.  Buna göre her iki tarafından da ticari işletmesi ile ilgili hususlardan kaynaklanan hukuk davaları ticari dava sayılmıştır.

Mutlak ticari davalar ise tarafların tacir olup, olmadıklarına ve uyuşmazlığın tarafların ticari işletmeleri ile ilgili bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yasa gereği ticari dava sayılan uyuşmazlıklardır.

Organize sanayi bölgeleri özel hukuk hükümlerine göre idare edildiği eş söyleyişle ticari şekilde veya iktisadi esaslara göre işletildiği ve yaptığı işler itibari ile de ticari işletme sayılmaktadır.

Bu nedenle davaya Asliye Ticaret mahkemesi bakması gerekmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesinin görev alanı dışındadır.

info@ozmconsultancy.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir