KOOPERATİFLERDE GENEL KURULLARIN İPTAL NEDENLERİ

KOOPERATİFLERDE GENEL KURULLARIN İPTAL NEDENLERİ

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

info@ozmconsultancy.com

Genel kurulların (olağan veya olağanüstü) başlıca iptal nedenleri aşağıda belirtilmiştir:

  1. Kooperatif Anasözleşmesine göre toplantı nisabı (çoğunluğu) sağlanmamış ise,
  2. Bakanlık temsilcisi için usulüne uygun müracaat yapılmamış ise,
  3. Genel kurul çağrısında tarih, yer ve saat belirtilmemiş ise,
  4. Genel kurula iştirak hakkına haiz ortaklar belirlenemiyor ise,
  5. Önemli ölçüde asayişi bozucu davranışlardan dolayı genel kurula başlanmıyor ise,

Başka gerekçelerde de genel kurulun iptali söz konusu olabilir. Genel kurulun iptali halinde iptal tutanağını bakanlık temsilcisi hazırlar ve yönetim kurlu ile birlikte müştereken imzalar. Ancak gerek görülmesi halinde genel kurul iptal tutanağına başka kişilerin de imzası alınabilir.

Genel kurula nezaret etmek üzere usulüne uygun bakanlık temsilcisi müracaatı yapılmamış ise, bu durumda iptal tutanağını yönetim kurulu düzenleyip imzalar. İptal tutanağının tescil ve ilanı yapılmaz.

Erteleme veya iptalde genel kurulun tekrar yapılması durumunda Bakanlık temsilcisi için ilgili makama tekrar müracaat edilmesi gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir