Kooperatiflerin vergi mevzuatı karşısındaki durumunun değerlendirilmesi

Kooperatiflerin vergi mevzuatı karşısındaki durumunun değerlendirilmesi

Bilindiği üzere kooperatiflerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu anonim şirketlere göre çok fazla farklılık arz etmektedir. Sadece anonim şirketlere göre değil her kooperatifin türüne göre vergi mevzuatı karşısındaki durumu farklılık arz edebilmektedir. Hatta aynı tür iki kooperatifin de yaptığı işlemler neticesinde farklı vergisel yükümlülükleri olabilir.

Bu nedenle genel bir hüküm ile kooperatifler ilgili verginin mükellefidir veya değildir denilmesi mümkün olamamaktadır.

Yapı kooperatifleri bilindiği üzere konut yapı kooperatifi, küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ve toplu işyeri yapı kooperatifi olarak üç ayrı şekilde kurulabilmektedir.

Konut yapı kooperatiflerine sağlanan vergisel avantajlar diğer iki kooperatif türüne göre daha kapsamlıdır. Genelde her kooperatifin aynı vergisel avantajı olduğu düşünülerek hatalı işlemler yapılmakta sonradan vergi cezaları ile karşılaşılmaktadır.

Küçük sanayi sitelerinde ise en son katma değer vergisi kanununda yapılan değişiklik ile kendilerine yapılan inşaat taahhüt işleri de katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Ancak maalesef toplu işyeri kooperatiflerine aynı istisna sağlanıp, sağlanmadığı net değildir. Bizim görüşümüze göre organize sanayi bölgesi içinde olan toplu işyeri yapı kooperatifleri de aynı vergisel avantajlardan faydalanması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yapılan işlemler bazında tarafımızdan bilgi alınmasının daha sağlıklı olacağını düşünmekteyiz.

Bilgilerinize Sunarız

Saygılarımızla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir