Adsense Gelirleri için Katma Değer Vergisi İstenebilir mi?

Adsense Gelirleri için Katma Değer Vergisi İstenebilir mi?

 

Daha önceki yazılarımda, vergi daireleri tarafından adsense veya admob geliri olan kişilerin hesap hareketleri üzerinden elde ettikleri gelirlerin tespit edilerek izahat için çağrıldıklarını yazmıştım.

 

İzahata çağrılan kişiler için vergi dairesi genelde istediği ,elde edilen gelirler üzerinden % 50 düşülerek kalan tutarın beyan edilmesi şeklinde oluyor, En azından bana mail atan 60 a yakın arkadaş için böyle bir durum söz konusu oldu. Kabul etmediğiniz takdirde vergi dairesinde tutanak tutulması konusunda talep gelir ise, yanınızda bir mali müşavir olması önemli. Tutanakta genelde aşağıdaki hususlar oluyor.

person using laptop computer on brown wooden table
Photo by rawpixel.com on Pexels.com


Ancak katma değer vergisi noktasında bazı tereddütler mevcut. Bu tereddütlerin çıkış noktası, reklam gelirinin kaynağının yurt içi veya yurt dışı tıklamalar arasındaki farkı gözetmeden vergi daireleri tarafından yapılan yorum ile ilgili.

 

Benim görüşüm yurtdışı tıklamalardan elde edilen reklam geliri katma değer vergisine tabi olmaması yönünde. Ancak vergi daireleri bu tutarlar üzerinden de katma değer vergisi talep etmekte, bu talebin dayanağı olarak da ilgili tarihte mükellefiyetin açık olmaması ve tebliğde yer alan fatura kesme şartının yerine getirilmemesini öne sürmekte.

 

Öncelikle 3065 Sayılı Katma Değer vergisi kanunun Mal ve hizmet ihracı başlıklı 11. maddesinin a fıkrası ile İhracat teslimi ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler başlıklı 12.maddesinin 2.fıkrasına göre katma değer vergisi hesaplanmaması için

  1. a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
  2. b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.

Ayrıca 26 seri numaralı katma değer vergisi tebliğine göre ise;

  • Hizmet, Yurtdışındaki Müşteri İçin Yapılmış Olmalıdır
  • Fatura ve Benzeri Belge Yurtdışındaki Müşteri Adına Düzenlenmelidir
  • Hizmetin Bedeli Döviz Olarak Türkiye’ye Getirilmelidir
  • Hizmetten Yurtdışında Yararlanılmalıdır

Vergi Daireleri yukarıda numarasını yazdığım tebliğe göre katma değer vergisi istisnasından faydalandırtmamaktadır. Ancak kanunda tebliğdeki şartlardan bazıları bulunmamaktadır.

 

Hizmet bedelinin Türkiye’ye döviz olarak gelmemesi konusu ile ilgili olarak Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığının vermiş olduğu 25/03/2015 tarih ve 93767041–130[12–2014/181]-29 sayılı özelgesinde reklam gelirleri Türk Lirası olarak hesaba gelmiş olsa bile ilgili tutarların hizmet ihracatı kapsamında olması gerektiğini belirtilerek, katma değer vergisi hesaplanmaması yönünde görüş bildirmiştir. ( Özelgelere karşı inceleme elemanları rapor yazabilmeleri mümkün olsa da veya özelgeler her ne kadar verildiği mükellefi bağlasa da Kocaeli vergi dairesinin bu görüşü önemlidir)

 

Tebliğdeki diğer şart ise fatura düzenlemesidir. Vergi daireleri ilgili tarihte mükellefiyetin açık olmaması ve fatura düzenlenmemesi nedeni ile yine istisnadan faydalanılamayacağı yönünden görüş bildirmektedirler.

Ancak Kanunda açıkça düzenlenmeyen bir durum için tebliğ ile ek yükümlülük getirilmesi mümkün olmamalıdır.

 

Sonuç olarak; elde edilen gelir tutarları ve ilgilendirdiği kişi sayısı dikkate alındığında önümüzdeki günlerde bu konu hakkında daha çok konuşacağız gibi gözüküyor .Yazılım firmaları konusunda Ülke olarak kan kaybederken, en azından internet üzerinden gelir elde eden kişiler için vergilendirme süreci kolaylaştırılmalı ve netleştirilmelidir.

 

Ek olarak bence en kısa sürede Maliye Bakanlığı internet gelirleri ile ilgili genç girişimciler için hazırladığı şekilde basit anlaşılabilir broşür hazırlaması gerektiğini düşünüyorum.

 

Bir sonraki yazımda henüz kendisine Yazı Gelmemiş olanlar Ne Yapılabilir , bu konuda bilgi vereceğim.( Yazı gelmiş, inceleme başlamamış olanlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir.)

 

Görüşmek üzere

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir