Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine yeni katma değer vergisi istisnası

01.12. 2018

Konu: Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine yeni katma değer vergisi istisnası

Hazırlayan: MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 30 Kasım 2018 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.

Teklifin 18.maddesine göre; Organize Sanayi Bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin jeotermal, güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji tesis yapım harcamaları ile diğer enerji tesislerinin yapımı katma değer vergisinden istisna olacaktır.

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde-13 ( Eski Hali )

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde-13 ( Yasalaştığı Takdirde )

Madde 13 – (Değişik : 26/3/1985 – 3174/1 md.)

Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.

j) (Ek: 21/3/2018-7103/29 md.) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,

Madde 13 – (Değişik : 26/3/1985 – 3174/1 md.)

Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.

j) (Ek: 21/3/2018-7103/29 md.) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme yenilebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir