Vergi , Harç ve Cezalarda Yüksek Artış Geliyor !!

Yeniden Değerleme Oranı ve 2019 Yılı Artışları

Mali Müşavir EVREN ÖZMEN

Ekim Ayı enflasyonunun açıklanması ile 2018 yılının yeniden değerleme oranı da belli olmuştu . 30 Kasım 2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan vergi usul genel tebliğ ile de Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran 2019 Yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile damga vergisi ve harçlar gibi bazı vergi tutarları, vergi cezaları, çeşitli indirim ve istisna tutarların hesaplamasında kullanılmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123 üncü maddesine göre kanunda yer alan bazı had ve tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 30.11.2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 503 vergi usul kanunu genel tebliğde oran 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

 

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
Yıllar İlgili VUK Genel Tebliği Yeniden Değerleme Oranı (%)
2018 503 Sıra No.lu VUK GT 23,73
2017 484 Sıra No.lu VUK GT 14,47
2016 474 Sıra No.lu VUK GT 3,83
2015 457 Sıra No.lu VUK GT 5,58

Yeniden Değerleme Oranları.png

Özet olarak ; Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülmektedir. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna ( Cumhurbaşkanı ) da belirli limitlerde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınmıştır .Bakanlar Kurulu ( Cumhurbaşkanı ) bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2019’den itibaren yüzde 23,73 artacak.

Yaklaşık Bazı Hesaplamalar Aşağıdadır.

2018 2019 ( Yaklaşık )
Damga Vergisi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 58,8 72,75
Damga Vergisi Kurumlar Vergisi Beyannamesi 78,5 97,13
Damga Vergisi Kdv Beyannameleri 38,8 48,01
Damga Vergisi Muhtasar Beyannameleri 38,8 48,01
Damga Vergisi Sigorta Prim Bildirgeleri 28,9 35,76
Damga Vergisi Bilanço 45,4 56,17
Damga Vergisi Gelir Tabloları 21,8 26,97
Damga Vergisi İşletme Hesap Özetleri 21,8 26,97
Pasaport Harçları 6 Aya Kadar 137,4 170,01
Pasaport Harçları 1 Yıla Kadar 200,8 248,45
Pasaport Harçları 2 Yıla Kadar 327,8 405,59
Pasaport Harçları 3 Yıla Kadar 465,5 575,96
Pasaport Harçları 4- 10 Yıl 656 811,67
Tapu Harcı Bağımsız Bölüm Tescil Harcı 232,6 287,80
İcra İcraya Başvurma Harcı 35,9 44,42
Ticari İşletmenin Unvan Tescil İlanında
Ticaret Sicil Harçları Gerçek Kişi ve Kooperatif 267,5 330,98
Ticaret Sicil Harçları Şahıs 767,4 949,50
Ticaret Sicil Harçları Sermaye 1729,2 2.139,54

Saygılarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir