Defter Raporu Beratı nedir ?

E – DEFTER DUYURU (06.11.2018)
————————————————-
2019/Ocak döneminden itibaren e-defter mükelleflerine “Defter Raporu Beratı” gönderme zorunluluğu getirildi.

GİB tarafından uyumlu yazılım firmaları için yayımlanan duyuruya göre e-defter kullanıcıları, GİB’e gönderdikleri berat dosyalarına ek olarak “Defter Raporu Beratı” olarak adlandırılan yeni bir dosyayı da Başkanlığa iletmekle yükümlü kılınmıştır.

“Defter Raporu Beratı”, 2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) berat dosyalarının yanı sıra Başkanlığa gönderilecektir.

Defter Raporu Beratı dokümanı temel olarak; revize edilmiş berat yapısının genişletilmiş bir şekli olarak düşünülebilir.

Beratta vergi detayı olarak kurgulandırılan bölüm, Defter Raporu Beratında hesap detayı şeklinde kurgulanmıştır.

Defter Raporu Beratında hesap detayı oluşturulurken; ilgili ayın kebir defterindeki hesapların her biri için birer kayıt yaratılacaktır.

Kebir hesap bazında yaratılan her bir kayıt sırasıyla; Hesap Kodu, Hesap Adı ve ilgili döneme ilişkin o hesaba ait toplam Borç İşlem Sayısı, Borç Tutarı; Alacak İşlem Sayısı ve Alacak Tutarı bilgilerini içerecektir.

Bir ayda kaç parçalı defter oluşturulursa oluşturulsun 1 adet “Defter Raporu Beratı” üretilecek, şubeli yapı kullanılmış ise aynı şekilde ilgili ayda her şube için 1 adet “Defter Raporu Beratı” üretilecektir.

Evren Özmen
Mali Müşavir-Cpa

Özmen Mali Müşavirlik
Teknik Yapı Deluxia Palace A-157/158/160
Batı-Ataşehir İstanbul
t: +90 216 352 29 61
e: evrenozmen@ozmconsultancy.com

www.ozmconsultancy.com LinkedIn icon

The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir