Yurtdışından Alınan Yazılımın vergilendirilmesinde dikkat edilecek konular

Yurtdışından aldığınız yazılım için sorumlu sıfatı ile stopaj ödeyip , ödemeyeceğiniz belli kriterlere göre değişmektedir

1- Şirketiniz tarafından yurt dışından …….. alınan video konferans sistemi yazılımı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve/veya çoğaltılmadan nihai tüketicilere satılması veya aynı şekilde işletmede kullanılması halinde, yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç, ticari kazanç niteliği taşıyacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

2 “Copyright” kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, gösterme vb.  gibi  haklarının satın  alınması halinde,  şirketiniz tarafından  bir gayrimaddi hak elde edilecek olup, yurt dışında mukim firmaya yapılacak söz konusu gayrimaddi hak bedeli ödemelerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

3-Yurt dışında mukim firmalara, işletmede kullanmak veya satışını yapmak üzere daha önce piyasada bulunmayan bir bilgisayar programının özel olarak hazırlatılması halinde, yurt dışında mukim  firma  tarafından  elde  edilen  kazanç, serbest  meslek  kazancı  niteliği taşıyacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Kdv Açısından durum nedir ?

Almanya mukimi …….. firmasından alacağı video konferans sistemine ait yazılım ile ilgili yapılacak ödemeler KDV’ye tabi olup, yurt dışında mukim firmaya ödenecek bedel üzerinden hesaplanacak KDV’nin, şirketiniz tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek kanuni süresinde ödenmesi gerekmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir