İmar Barışında Güncel Konular-EVREN ÖZMEN

İmar Barışında Güncel Konular

 Merhaba, bu yazıda soru cevap olarak imar barışı ile ilgili güncel konularda bilgi vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur.

Turizm, Hastane ve Sanayi Binalarında başvurunun az olmasının sebebi nedir ?

 

Belirtilen yapıların özellikleri gereği tek bağımsız bölüm olmaları nedeni ile (634 sayılı kat mülkiyeti kanunu madde 10 )İskanlı olmasına rağmen, ruhsatsız olarak ek imalat yapıldığında bütün alan üzerinden bedel hesaplanması ve oranın % 5 olması nedeni ile başvurular istenilen düzeyde değildir.

 

Bu durumda ilgili yapıların iskanının olmasının bir anlamı kalmamaktadır. Sanki iskan yokmuş gibi yapı kayıt bedeli ödenmektedir. Bu konuda bakanlığa gerekli öneriler il müdürlükleri tarafından sunulduğu bilinmektedir.

 

Ferdileşmemiş Kooperatiflerde yapı kayıt belgesi başvurusu nasıl ve kimin adına yapılır ?

 

Ferdileşmemiş kooperatiflerde yönetim kurulu başkanı veya yetki verilen danışmanı kendi e –devlet şifresi ile başvuru yapabilir. Ancak kooperatiflerde yapı kayıt belgesi bedeli kooperatifin mevcut kaynaklarından değil, ortaklardan toplanacak ise ilgili husus kooperatifler kanunu ve kooperatif anasözleşmesine göre genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkiler arasında sayılması nedeni ile mutlaka genel kurul yapılması gerekmektedir. Benim şahsi görüşüm kooperatifin mevcut kaynakları yapı kayıt bedelini ödemeye yeterli olsa bile genel kurul yapılıp, bu husus ile ilgili tahmini bütçe ortakların onayına sunulmalıdır.

 

Ferdileşmiş Kooperatiflerde ve/veya Site Yönetimlerinde Yapı Kayıt belgesi başvurusu nasıl ve kimin adına yapılır ?

 

Bilindiği üzere ferdileşmiş kooperatiflerde kat irtifak veya kat mülkiyet tapuları ortaklara dağıtılmış bulunmaktadır. Aynı şekilde kooperatif eliyle yapılaşmamış, yüklenici firmanın inşaa etmiş olduğu sitelerde de maliklerin tamamının bireysel tapuları mevcut bulunmaktadır.

 

Site yönetimlerinin tapular üzerinde bir tasarruf hakkı bulunmaması nedeni ile

Tereddüt edilen husus; bireysel tapusu olan maliklerin yapı kayıt belgesi başvuruları blok bazında mı yapılacaktır ? Yoksa site yönetim kurulunun belirlediği kişi veya kişiler tarafından yapılabilmesi mümkün olabilecek midir ? Örnek olarak aynı veya bitişik parseller üzerinde yapılaşmasını tamamlanmış olan bir sitede 50 den fazla blok var ise, her bloktan bir temsilci seçilerek ilerlenmesi yerine kat malikleri veya kooperatif olağan üstü genel kurulunda alınan karar doğrultusunda site veya kooperatif yönetim kurulu başvuruyu yapabilir mi ? Çevre ve Şehircilik bakanlığının site veya kooperatif yönetimi tarafından belirlenen bir kişi üzerinden yapılan ( blok bazında değil ) başvuruları kabul ettiğini bilmekle beraber, uygulamada daha sonra çıkabilecek problemleri önlemek adına görüş alınarak ilerlenmesini uygun bulmaktayım.

 

Bu noktada site yönetimlerinin tüzel kişiliği bulunmaması ancak yapı veya işletme kooperatiflerinin üzerlerine gayrimenkul edinmeleri mümkün olması ayrıca tüzel kişilikleri bulunması nedeni ile imar barışı sürecinde daha avantajlı olduklarını düşünmekteyim.

 

 

Sitelerde veya Kooperatiflerde Sosyal Tesisler ile ilgili olarak yapı kayıt başvurusu kimin tarafından ve nasıl yapılmalıdır ?

 

Bu noktada sosyal tesislerin tapu sicil tüzüğüne nasıl kayıt edildiği büyük önem arz etmektedir. Tapu sicil tüzüğünün 26.maddesinde ortak yerler başlı başına kullanıma ayrılmış, kendine ait arsa payı verilen şekilde kayıt edilmiş ise ( müşterek medhal ) olarak site yönetim kurulu kararı ile belirlenen kişi başvuru yapılabileceğini düşünmekteyim.

 

6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli alan ilan edilen yerlerde yapı kayıt belgesi başvuru yapılabilir mi ?

 

Tebliğde yapı kayıt belgesine başvurulamayacak durumlar bellidir. Başvurulmayacak yerler ile ilgili bölümde 6306 sayılı kanun ile riskli alan ilan edilen yerler sayılmamıştır. Taslakta başvurulmayacak yerler ile ilgili riskli alanlar bulunmakta iken ancak yayınlanan da riskli alanlar çıkarılmıştır.

 

 

Hangi yıkım kararları iptal edilecektir ?

 

Sadece 3194 Sayılı kanunun 32 ve 42.maddeleri kapsamında alınan yıkım kararları iptal edilecektir. Çünkü geçici 16.madde imar kanununa eklenmiş ve bu kanun kapsamında yıkım iptal edilecektir denilmiştir. Boğaziçi kanunu ve kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ile ilgili yıkım kararlarının iptal edilip, edilmeyeceği net değildir.

 

31.12.2017 den sonra yapılan imara aykırılıklar ile ilgili yapılacak işlemler nedir ?

 

Geçici 16.madde 31.12.2017 den önceki imara aykırı imalatları kapsamaktadır. Ancak 31.12.2017 den sonra ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı imalat yapanlar için belediyeler imar kanunun 32 ve 42.maddesini işleteceklerdir.

 

Karma Kullanımlar ile ilgili yapı kayıt bedeli nasıl hesaplanacaktır ?

 

Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı ve arsa payları da dikkate alınarak belirtilen kat sayı ile çarpılarak bulunacaktır.

 

 

 

 

İmar Barışı ile uzatılması söz konusu mudur ?

 

Bakanlar kurulu bir yıl kadar uzatmaya yetkili olup, hali hazırda bu konuda bir gelişme bulunmamaktadır. Ancak başvuru sayıları ve mevcut ekonomik süreç göz önüne alındığında 31.12.2017 sonrası ruhsatsız imalatlara engel olunabilecek ise uzatılmasının faydası olacağını düşünmekteyim.

 

Belediyelerden sokak rayicini öğrenmek için emlak vergisi borcu olmaması zorunlu mudur ?

 

Hayır zorunlu değildir. Web sitelerinden de öğrenebilirsiniz

 

 

Tahsisi yapılamayan sosyal donatı alanı olarak belirlenen yerler için başvuru yapılabilir mi ?

 

İmar planı yapılmış ise , örnek olarak eğitim alanı olarak belirlenmiştir ve Milli Eğitim bakanlığına tahsis edilmiştir ve üzerinde yapı vardır. Bu alana başvuru geçersizdir.

 

Ancak imar planı yapılmıştır. Uygulama görmemiş ve herhangi bir tahsis işlemi yapılmamış ve üzerine bina bulunmamaktadır. Bu alanlara başvuru yapılmasına engel bir durum bulunmamaktadır.

 

Saygılarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir