Döviz Tevdiat Hesaplarından, Döviz Katılma Hesaplarından, Mevduat Faizlerinden, Katılma Hesaplarından Elde Edilen Gelirlere Uygulanan Stopaj Oranları Geçici Süreyle Değiştirilmiştir.

KONU: Döviz Tevdiat Hesaplarından, Döviz Katılma Hesaplarından, Mevduat Faizlerinden, Katılma Hesaplarından Elde Edilen Gelirlere Uygulanan Stopaj Oranları Geçici Süreyle Değiştirilmiştir.

31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de 53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Bu Karar ile 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişikliğe gidilerek; döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden, katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından, mevduat faizlerinden, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından elde edilen gelirlere uygulanan stopaj oranları geçici süreyle aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Konu

Eski Oran

Yeni Oran

1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

18%

20%

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

15%

16%

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

13%

13%

2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

15%

5%

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

12%

3%

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

10%

0%

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

15%

5%

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

12%

3%

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

10%

0%

Bu Karar, yayımı tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenenvadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanmak üzere 31.08.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir