Blok bazında yapılan demirbaş yenileme işlemlerinde ödemeler nasıl tahsil edilir ? Evren özmen

Ortak giderlere katılma
Madde 72 – (Ek: 14/11/2007-5711/22 md.)
Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçındaki kat maliklerinin
ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o
yapılardaki kat malikleri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına
tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

Bloklara İlişkin Giderlere Katılım Esasları
Bloklarda kullanılmakla oluşan genel giderler site bütçesinden karşılanır. Bu giderlere, blok ayırımı yapılmaksızın sitede yer alan her bir kat maliki arsa payı oranında katılırlar.

Yenilik, İlaveler ve Giderlerine Katılma
Site ortak yer ve tesislerinin düzgün veya daha rahat kullanılabilir hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına ilişkin yenilik ve ilaveler Site Kat Malikleri Kurulunun kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar üzerine yapılır. Bu yenilik ve ilavelerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir