Kat Mülkiyeti kanununa göre görevli mahkeme hangisidir ?-EVREN ÖZMEN

Soru:Kat Mülkiyeti kanununa göre görevli mahkeme hangisidir ?

Cevap:Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.  Kmk 33.madde

Soru: Dava açma hakkı kime aittir ?

Cevap: Her bir kat malikin dava açma hakkı vardır.Her biri ayrı ayrı açabilir. Diğer bağımsız bölüm maliklerinin rızasını almaya gerek yoktur. Tek başına dava açabilir.

Davalar basit usülde görülür

Kiracının da dava hakkı var ama bu hakları sınırlı, Kmk kurulunun toplantısı ve kararlarının iptali için kiracı dava açamaz. Sürekli oturan kişi veya kiracı ancak kendi hakkını ihlal ediyor ve kullanma hakkını zedeliyor ise dava açma hakkı olacaktır.

Kat malikleri kurulunca bir artırım yapıldı ve 500 TL arttı. Kiracı, bu aidatı ben ödüyorum diyerek bu alınan karara karşı dava açamaz.

Ne yapabilir ?

Zarar görüyor, hakkı ihlal ediliyor ise tazminat davası açılabilir.

cropped-ekran-resmi-2018-03-11-22-45-24.png

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir