İmar Barışı Kat Mülkiyet tapusu alınması sürecinde muvafakatname örneği-EVREN ÖZMEN

Hazırlayan: Mali Müşavir Evren özmen

evrenozmen@ozmconsultancy.com

imar-barışı-muvafakatname-örneği

MUVAFAKATNAME

 Sahibi ve hissedarı bulunduğum ……………………. İLİ ………………………. İLÇELERI sınırları dahilinde tapuya kayıtlı bulunan bilumum taşınmaz / taşınmazlarla ilgili olarak; 7143 sayılı yasa hükümleri ve 3194 sayılı yasa hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca adıma yapı kayıt belgesi almak ve kat mülkiyet tapusu başvurusu yapmak üzere gerekli özel ve resmi her türlü kurumda, her türlü işlemin yapılmasına, adıma tahakkuk fişlerinin çıkartılmasına, yönetim planının tapuya tesciline, adıma dask poliçesi yaptırılması ile kat mülkiyet tapusu alınana kadar yapılması gereken her türlü işleme muvafakat etmekteyim.

Ayrıca bu süreçte tarafıma düşen ödemeleri zamanında yapacağıma , yapmadığım takdirde kanuni oranda belirlenecek gecikme faizini de ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

İsim Soyad:

T.C. Numarası:

İmza:

İş bu muvakafatname 2 nüsha düzenlenmiştir.

Evren ÖZMEN’in imar barışı ile ilgili makalelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

View story at Medium.com

View story at Medium.com

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/evrenozmen/037/

 

 

 

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz