Parsel içindeki yapılardan herhangi biri ruhsata aykırı ise kat mülkiyeti tapusu alınabilir mi ?-EVREN ÖZMEN

Parsel içindeki yapılardan herhangi biri ruhsata aykırı ise kat mülkiyeti tapusu alınabilir mi ?-EVREN ÖZMEN

Bir parselde birden fazla yapı varsa bu yapılardan herhangi birisinin plan ve mevzuat hükümlerine aykırı olması, bunlara aykırı olmayan diğer yapıların tamir, tadil veya ilave inşaat işlemlerini durdurmaz.

Bütün yapılar ruhsatlı olmak şartıyla, parseldeki binaların herhangi birinin ruhsat ve eklerine aykırı olması, ruhsat ve eklerine uygun olan ve ortak alanları tamamlanmış olan diğer binaların tamamına veya bir kısmına yapı kullanma izni verilmesi işlemlerini durdurmaz.

Ancak, yapı kullanma izni alınan bu yapılara kat mülkiyeti düzenlenemez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir