100 TL indirim Geri Döndü-Mali Müşavir EVREN ÖZMEN

100 TL indirim Geri Döndü-Mali Müşavir EVREN ÖZMEN

İşverenlere Sigorta Destek primi ile ilgili bakanlar kurulu kararı yayınlanmıştır. Aylık sigorta ödemenizi yaparken, banka ekranında ödenecek tutar, tahakkuk fişi tutarından daha az olacaktır.
Bilgilerinize Sunarız
Saygılarımızla
group of people raising right hand
Photo by rawpixel.com on Pexels.com
 
 

5510 sayılı Kanun’un (4/a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

  • 2017 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 120 TL (aylık 3.600 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  • 2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır.

Ekran Resmi 2018-03-11 22.45.24

Örneğin, kazançları 2016/Şubat ayında 120 TL ve altı olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi 4 sigortalı için bildirilmiş 120 gün, 2018/Şubat ayı için destekten yararlanılacak gün sayısı olarak esas alınacaktır. 120 günlük prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar(120 x 3,33 = 399,60-TL) ilgili işveren açısından 2018/Şubat ayı için yararlanılacak azami destek tutarı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir