Sushi sosunun KDV oranı

 

Sayı

:

76464994-130[KDV.2017.218] – 76692

05.04.2018

Konu

:

Sushi sosunun KDV oranı  

 

 

İlgi

:

a) 01/11/2017 tarihli özelge talep formunuz.

b) 10.11.2017 tarihli ve 183913 sayılı yazımız.

c) 29.11.2017 evrak kayıt tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçe ve özelge talep formunda, 2103.90.90.00.18 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığını beyan ettiğiniz “sushi sosu”nun toptan ve perakende tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin A/17 nci sırasında, 22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin 21 no.lu faslında yer alan mallar sayılmıştır.

 

Öte yandan, TGTC’ nin 21 no.lu faslında, ”Yenilen Çeşitli Gıda Müstahzarları”, 21.03 tarife pozisyonunda ”Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal” tanımlanmış; 2103.90.90.00.18 GTİP numarasında ise “Diğerleri” sınıflandırılmıştır.

 

Buna göre, 2103.90.90.00.18 GTİP numarasında sınıflandırılması halinde, “sushi sosu” isimli ürünün toptan ve perakende tesliminde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, bahse konu ürünün tarife pozisyonunun doğru ve kesin bir şekilde tespiti için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru sonucunda “sushi sosu” isimli ürünün, TGTC’ nin başka bir GTİP numarasında sınıflandırılması halinde, sözü edilen ürüne uygulanacak KDV oranının da bu numara dikkate alınmak suretiyle yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca belirleneceği tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir