Birden fazla parselde bulunan sitelerde toplu yapı yönetimine geçilmemiş ise aidat alacağı için dava hangi mahkemede görülür ?-EVREN ÖZMEN

Dosya içindeki bilgi ve belgelerle tapu kayıtlarının incelenmesinden; davaya konu sitenin birden fazla parsel üzerinde kurulu olduğu ve 5711 sayılı Kanun’un 22. maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanununun 66. ve devamı maddelerinde düzenlenen toplu yapılara ilişkin özel hükümler uyarınca sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediği anlaşıldığından uyuşmazlıkta Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri değil genel hükümler uygulanacağından görev hususunun da bu çerçevede belirlenmesi gerekir.

justice-law-case-hearing-159832

Hukuki uyuşmazlıklarda, asliye hukuk mahkemelerinin görevi asıl, sulh hukuk mahkemelerinin görevi ise istisna olup özel bir kanun hükmü ile açıkça sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve işler asliye  hukuk mahkemesinde görüleceğinden; mahkemece, davanın asliye hukuk mahkemesinde bakılmak üzere dava dilekçesinin görev yönünden reddi yerine işin esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiştir….’’ denildiği, görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir