Yapı Kayıt Belgesi Yönetmeliğinin kapsamı nedir ?-EVREN ÖZMEN

Yapı Kayıt Belgesi Yönetmeliğinin kapsamı nedir ?-EVREN ÖZMEN

Amaç ve kapsam

Ekran Resmi 2018-03-11 22.45.24

 Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncımaddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İşbu Usul ve Esaslar,

1-Yapı Kayıt Belgesi müracaatına,

2-Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine,

3-Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışına,

4-Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin

hususları kapsar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir