Kooperatif Alt Taşeronunun sigorta idari para cezasından kooperatif sorumlu olur mu ?-EVREN ÖZMEN

Kanunun 11. maddesinde yer alan “… asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur.” hükmüne istinaden,  Sosyal Güvenlik Kurumunca alt işverenlerin Kuruma olan borçlarından dolayı asıl işverenler de sorumlu tutulmaktadır.  Alt işverenlerin Kuruma olan idari para cezası borçlarından dolayı asıl işverenin sorumlu tutulup tutulamayacağı konusunda tereddütler yaşansa da Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 2011/53 sayılı Genelgede,  Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 12/6/1991 tarihli ve 1991/10-277 Esas, 1991/359 Kararı gerekçe gösterilerek, asıl işverenlerin, alt işverenlerin prim borçlarının yanı sıra idari para cezası borçlarından dolayı da sorumlu tutulacağı hususuna yer verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir