Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar direk gider yazılabilir-DÜNYA GAZETESİ-Hakan Şirin

Aynı kanunun 25’inci maddesinin 5 numaralı bendinde ise, “Evlenme ve doğum
münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu istisna hizmet erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar olan yardım kısmına uygulanır.)” gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu iki hüküm birlikte incelendiğinde işveren tarafında işçilere yapılan doğum ve evlenme yarımları kişinin iki aylık maaşını geçmedikçe hiçbir gelir vergisi tevkifatı yapılmadan gider yazılabileceği anlaşılmaktadır.

Yapılacak yardımların ayın cinsinde olması durumunda tahsis edilen ayni yardımın piyasa değeri dikkate alınarak tutarının belirlenmesi gerekir.

Örneğin düğün yapan çalışana takılan altın bu esaslar çerçevesinde işlem görecektir. Peki yapılan yardımın iki aylığını aşmamasını hesaplarken işçinin net ücreti mi yoksa brüt ücreti mi dikkate alınacaktır sorusuna Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 31.07.2013 tarih 38418978-120[25-12/1]-823 sayılı muktezası ile brüt ücretin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.

Yapılacak yardım tutarı çalışanın iki aylın brüt ücretini aşacak olursa aşan kısım için gelir vergisi tevkifatı yapılacak, altına kalan tutar için gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

Tabii dir ki söz konusu yardımın yapıldığı tarihte kişinin şirket çalışanı olması gerekmektedir. Eski çalışana düğününde altın takılması bu kapsamda değerlendirilemez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir