Organize Sanayi bölge yöneticilerine kötü haber-EVREN ÖZMEN

Organlar

MADDE 11 – (1) OSB aşağıdaki organlardan oluşur:

a) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Müteşebbis heyet (işletme aşamasında genel kurul),

b) Yönetim kurulu,

c) Denetim kurulu,

ç) Bölge müdürlüğü.

(2) (Ek:RG-11/5/2018-30418) OSB müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunda görev alanlar, Vali hariç diğer OSB’lerin müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunda görev alamazlar.

(3) (Ek:RG-11/5/2018-30418) Organize sanayi bölgelerinin içinde bulunan sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, toplu işyeri yapı kooperatiflerinin ve derneklerin yönetim veya denetim kurullarında görev alanlar, bulundukları OSB’nin organları hariç, diğer OSB’lerin organlarında görev alamazlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir