Kooperatiflerde Genel Kurul Başvurusu Nasıl Yapılır ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Genel Kurul Başvurusu Nasıl Yapılır ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde toplantı yeter sayısı kooperatifin türüne ve ilk ve devam eden toplantı olmasına göre değişiklik arz etmektedir. Genel olarak diğer kooperatif türleri yapı kooperatifleri ile karıştırılmaktadır.

Bu kapsada sorularınız ve danışmanlık hizmeti almak için info@ozmconsultancy.com

Ekran Resmi 2018-04-24 12.18.11.png

Temsilci talebinde nasıl bulunulur?

Kooperatiflerce genel kurul toplantıları için temsilci görevlendirilmesi talebinde bulunulması zorunludur.

 Temsilci görevlendirilmesi başvurularında;

a) Bu genelge ekinde yer alan başvuru formu

b) Çağrı için alınan kararın örneği (görev süresi sona ermiş olsa bile kooperatifi temsil ve ilzamla yetkili son yönetim kurulu, denetim kurulu, ana sözleşme ile bu hususta yetkili kılınan diğer bir organ veya tasfiye memurları, varsa ortağı olduğu birlik yönetim kurulu kararı ya da kesinleşmiş mahkeme kararı),

c) Toplantı gündemi,

ç) Vezne alındısı genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce Müdürlüğe teslim edilir.

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir