25.07.2017 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA DEVLETİN TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLI SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI

pexels-photo-261658.jpeg

Av. Ali Güvenç KİRAZ

-Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvurular hakkında karar vermekle görevli üç üyeden oluşan Bölüm tarafından değil, 17 üyeden oluşan Genel Kurul tarafından ve oybirliği ile alınmış bir karardır. Bu durum Anayasa Mahkemesi’nin kararlılığını ve dolayısıyla kararın gücünü ortaya çıkarmaktadır.

-Mülkiyet hakkını ilgilendiren zamanaşımı sorununun doğurduğu insan hakları ihlallerinin nispeten giderilmesini sağlayacak olup hukuk sistemimizi insan haklarının korunması açısından geliştirmiştir.

– Bununla birlikte asıl sorun Yargıtay’ın yorum yoluyla bu davaların Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesinde öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğunu kabul etmesidir. Çünkü Türk Medeni Kanunu diğer bir çok konuda hak düşürücü süreler ile zamanaşımı sürelerine yer vermiş iken, bu dava için bir zamanaşımı süresi öngörmemiştir. Yargıtay’ın bu yorumu, mülkiyet hakkının zamanötesi niteliğine aykırı olduğu halde Anayasa Mahkemesi’nin konuyu bu açıdan ele almamış ve değerlendirmemiş olması kararın zayıf yönünü teşkil etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir