BELEDİYELER KOOPERATİF ORTAĞI OLABİLİR Mİ ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

II – Tüzel kişilerin ortaklığı: Madde 9 ––(Değişik: 21/4/2004 – 5146/ 2 md.) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olabilir, önderlik edebilir ve ortak olabilirler.

Reklamlar

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz