Adi alacaklarda sözleşmeyle belirlenen anapara faizi (%9×1, 5) %13, 3 oranını, sözleşmeyle belirlenen temerrüt faizi ise (%9×2) %18 oranını aşamaz.

Adi alacaklarda sözleşmeyle belirlenen anapara faizi (%9×1, 5) %13, 3 oranını, sözleşmeyle belirlenen temerrüt faizi ise (%9×2) %18 oranını aşamaz.

Türk Borçlar kanununa ve Türk Ticaret Kanunu’na göre gerek adi alacaklarda ve gerek ticari alacaklarda ödenmesi gereken anapara faizlerinde kanuni (adi) faiz oranı uygulanır.

Anapara faizi oranı ile temerrüt faizi oranı sözleşmeyle farklı oranlarda belirlenebilir. Adi alacaklarda sözleşmeyle belirlenen akdi anapara faizi oranı kanuni (adi) faiz oranının %50 fazlasını aşamaz, sözleşmeyle belirlenen temerrüt faizi oranı ise kanuni (adi) faiz oranının %100 fazlasını aşamaz. (6098 m.88 f.2, 6098 m.120 f.2)

Kanuni faizin %9 olarak uygulandığı günümüzde adi alacaklarda sözleşmeyle belirlenen anapara faizi (%9×1, 5) %13, 3 oranını, sözleşmeyle belirlenen temerrüt faizi ise (%9×2) %18 oranını aşamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir