Sosyal kooperatifler geliyor

Ülkemizde sosyal ve yarı kamusal hizmetlerin sunumu, dezavantajlı grupların çalışma hayatına entegrasyonunun sağlanması gibi toplumsal sorunlara çözümler üreten “sosyal kooperatifler”  hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Bakanlığımız Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından “Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi” geliştirilmiştir.
Bu proje kapsamında, Genel Müdürlüğümüzce sosyal kooperatifçiliğin değerlendirilmesi ve işbirliği olanaklarının tartışılması amacıyla 20-21 Mart 2018 tarihlerinde Ankara Holiday Inn Otel’de “Sosyal Kooperatifler Arama Konferansı” gerçekleştirilmiştir.
İlgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kamu yararına müteallik faaliyetlerde bulunan kooperatiflerimiz katılmıştır. Çalıştayda sosyal kooperatifçiliğin mevcut durumu, karşı karşıya kalınan sorunlar ve ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin tespit edilmesi ile bu alanda etkin bir kamu politikası önerisi geliştirilmesi üzerinde tartışmalar yürütülmüştür.
Ayrıca Avrupa Sanayi ve Hizmet Kooperatifleri Konfederasyonu (CECOP) Başkanı Guiseppe GUERINI, İtalya’nın Bologna şehrinde faaliyette bulunan Societa Cooperativa Sociale it2 başkan yardımcısı Daniele Steccanella ve BM ILO Kooperatifler Birimi Başkanı Simel EŞİM ’in katılımlarıyla sosyal kooperatifçilikle ilgili dünyada iyi uygulama örnekleri paylaşılmıştır.
Çalıştayda gerçekleştirilen bilgi ve tecrübe paylaşımı sayesinde, ülkemizde mevcut sosyal kooperatif algısı analiz edilerek sosyal kooperatiflerin tanıtılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda  önemli bir adım atılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir