Kooperatiflerde Vekaletnamenin unsurları ve geçerlilik süresi-EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Vekaletnamenin unsurları ve geçerlilik süresi-EVREN ÖZMEN

Vekaletnamede; kooperatifin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı ve soyadı, ortağın pay adedi ile adı ve soyadı veya unvanı ve imzasının bulunması uygun olacaktır.

Kooperatif Genel Kurul 2018

Vekaletnameler, ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bunun devamı sayılan toplantılar için geçerlidir.

Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla, nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılır.

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir