KOOPERATİFLERDE HUZUR HAKKI-

Kârın dağıtımı ancak bilançoda kâr mevcutsa mümkünken huzur hakkı ise hizmet karşılığı (yönetim kurulu üyeliği gibi) ödenebilir. Huzur hakkını ödeyen şirket bu ödemeyi ‘ücret’ olarak değerlendirip (GVK Md. 61) üzerinden GV hesaplayıp vergi dairesine öder. Huzur hakkı, kâr payı ödemesinden farklı olarak gider de yazılabilir. Huzur hakkı toplantı başına ya da gün, ay veya yıl üzerinden ödenebilir. Huzur hakkını tahsil eden patron, başka bir işverenden ücret geliri elde etmiyorsa ertesi yıl Mart ayında bu gelirin beyanı gerekmiyor. Ancak birden fazla işverenden ücret alınması durumunda, birinci işverenden sonraki işverenlerden alınan ücretlerin toplamı, yıllık gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan (2016 ve 2017 yılı için bu tutar 30 bin lira) mükelleflerin ücretleri, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş olmak şartı ile yıllık beyana tabi olmuyor (GVK Md. 86/1-b). Gerek kâr dağıtımının, gerek huzur hakkı ödenmesinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri, şirket ana sözleşmesi ve şirket genel kurul kararları çerçevesinde uygulanması gerekecektir

Ekran Resmi 2018-03-12 18.42.49

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir