KOOPERATİFLERDE MUHASEBE USULÜ VE DEFTERLER-KOOPERATİF DANIŞMANI MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

KOOPERATİFLERDE MUHASEBE USULÜ VE DEFTERLER-KOOPERATİF DANIŞMANI MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

 

7099 SAYILI KANUNDAN SONRA KOOPERATİFLERDE MUHASEBE USULÜ

books-education-school-literature-51342.jpeg

Kooperatiflerde muhasebe usülü ve hangi ve defterlerin nasıl tutulacağı ile ilgili ticaret kanunu hükümleri uygulanması sağlanmıştır. 1163 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler Ticaret Bakanlığınca belirtilebilir. “Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler hakkında 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

 

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir