Üretim ve Pazarlama Kooperatifi nasıl kurulur ?-EVREN ÖZMEN

ekran-resmi-2016-10-22-19-29-31

Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen, kişiler tarafından, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kurulmuştur

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz