Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı-EVREN ÖZMEN

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

ekran-resmi-2016-11-29-21-09-27

Tasarı ile; şirket kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırılması durumunda oluşturulacak şirket kaydının ve yapı izin süreçleriyle ilgili yapı ruhsatının verilmesi aşamasında gerekli olan iş yeri kaydının Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilmeksizin elektronik ortamda oluşturulması, tapu kayıt işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik olarak borçlu ve kefiller ile alacaklı arasında düzenlenen kredi ve borç sözleşmelerinin, ilgililerin tapu müdürlüklerine bizzat talepte bulunma zorunluluğu olmaksızın tapuya tescilinin sağlanması ve iskan izni alındıktan sonra tapu sicilinde ilgili taşınmazın cins değişikliğinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, tapu müdürlüklerince tescili yapılan işlemlerin yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından doğrudan elektronik ortamda paylaşılması, gümrük işlemleri çerçevesinde alınan tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri gibi masraflar için azami sınır uygulamasına geçilmesi, özellikle kırsal bölgelerde mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapı ve sistemlerinin kurulması ve etkin şekilde kullanılabilmesi için Mera Kanunu kapsamındaki yerlerin tahsis amacının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca değiştirilebilmesi, KOBİ’lerin finansmana kolay erişiminin sağlanmasını teminen bunların sahip oldukları her türlü taşınır ve hakkın rehne konu olabilmesi amaçlanmaktadır.

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir