Aidatların kredi kartı ile tahsilatı

site yönetimi olarak kat malikleri ve kiracılardan gider karşılığı toplanan aidatların kredi kartı ile tahsili durumunda banka tarafından komisyon alındığı ve bu komisyon tutarının da ödemeyi yapan kişilerden tahsil edilmesinin düşünüldüğü belirtilerek, söz konusu komisyon tutarının kredi kartı ile tahsis edilmesi durumunda vergi yükümlülüğü doğup doğmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hüküm altına alınmıştır.

Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir.

Ancak bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Buna göre, site yönetiminiz tarafından aidat tutarı ile aidat tutarına ilişkin olarak banka tarafından alınan komisyon tutarının kredi kartı ile tahsil edilmesi ticari faaliyet kapsamında bulunmadığından söz konusu aidatların kredi kartı ile tahsil edilmesi nedeniyle gelir vergisi mükellefiyeti doğmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir